2020-06-26

FarmaSys 6 Engagement programma is gestart

SmartMed FarmaSys 6
Samen met een groep enthousiaste eindgebruikers wordt momenteel hard gewerkt aan de FarmaSys 6 oplossing, als opvolger van het huidige FarmaSys 5 Apotheek Informatie Systeem. In een aantal sessies wordt door de deelnemers feedback gegeven op ontwerpen en schermen, vooral op het gebied van bruikbaarheid en herkenbaarheid. Uitgangspunt hierbij zijn de ontwerpen die gebaseerd zijn op de nieuwe Medicatieproces 9 standaarden.

Tijdens de eerste sessie op 29 april jl. werden de uitgangspunten van het nieuwe FarmaSys 6 besproken. De medicatieafspraak en het verstrekkingsverzoek zijn voor de meeste deelnemers echt nieuwe begrippen, maar al snel wordt duidelijk dat deze splitsing tussen medisch inhoudelijke en logistieke berichten voor de apotheker veel voordelen kan gaan bieden. In de middagsessie werden functie en ontwerp van de SmartMed Patiënten App besproken. Ook hier wordt veel aandacht besteed aan de mogelijkheden die de app biedt in de relatie tussen apotheker en cliënt. De middag werd afgesloten met Rapportage en Analyse. Hier werden de mogelijkheden die FarmaSys 6 gaat bieden op het gebied van rapportages en dashboards besproken. Dit onderwerp zal standaard worden behandeld tijdens de vervolgsessies in de komende maanden.

De tweede Engagement meeting van 23 juni jl. stond in het teken van receptcontrole en logistiek. Receptcontrole is een intensief proces voor iedere apotheker. Goede ondersteunende software kan de apotheker ondersteunen bij het prioriteren van de diverse controles. De deelnemende apothekers erkennen dat de huidige werkwijze voor receptcontrole inefficiënt en tijdrovend is. Samen wordt gezocht naar een systematiek die de kwaliteit van de controles verhoogt en het proces efficiënt laat verlopen met inachtneming van goede kwaliteitsborging.  

Tijdens de middagsessie werd gediscussieerd over logistieke leverlijnen. De uitgangspunten voor optimale logistiek in de apotheek worden met de groep gedeeld. Duidelijk is dat iedere apotheek een eigen werkwijze hanteert. Toch wordt gezocht naar generieke principes die het voor alle apotheken makkelijker maakt om de logistiek in te richten. Daarmee kunnen kosten worden bespaard en meer tijd worden besteed aan de begeleiding van cliënten bij medicatiegebruik.

De komende maanden staan minimaal nog drie sessies gepland. Dat geeft de ontwikkelaars van FarmaSys 6 de juiste feedback om een herkenbaar en efficiënt AIS te bouwen.  

Dank aan alle deelnemende collega’s voor hun inbreng, kritische noot en enthousiasme.

Meer nieuws

2021-05-11
FarmaSys Gebruikersdag via Teams

FarmaSys Gebruikersdag april 2021

Lees meer
2021-04-13
FarmaSys Analytics

FarmaSys Analytics nu beschikbaar!

Lees meer
2021-04-06
Pharmacy forYou

SmartMed lanceert patiënten-app Pharmacy forYou

Lees meer