2020-06-25

SmartMed lanceert SmartMed Hospital Release 3.3

SmartMed Hospital
SmartMed heeft de applicatie SmartMed Hospital voorzien van een nieuwe versie 3.3. We leggen uit wat dit voor positieve gevolgen heeft voor de eindgebruiker.

Na evaluatie met de gebruikers bleek dat er een duidelijke wens leefde om de applicatie verder te verbeteren en functioneel uit te breiden. Daar is door het ontwikkelteam van SmartMed in samenwerking met de ziekenhuizen de afgelopen maanden hard aan gewerkt. De nieuwe release bevat veel technische wijzigingen ten opzichte van de bestaande. Kinderziektes zijn verholpen en veel functionaliteit is aangepast. Dit resulteert in een stabiele, nog meer gebruiksvriendelijke applicatie met fors verrijkte functionaliteit.  

Belangrijke wijzigingen zijn:

Poliklinisch voorschrijven

Voorschrijven van medicatie tijdens een poliklinisch bezoek bleek niet altijd goed te werken op basis van integratie met EPD-bezoeken, met als gevolg soms onduidelijkheid over patiënt- medicatie- en toedieninformatie. De oplossing in de nieuwe release is de module ‘tijd gebaseerd voorschrijven’. De geregistreerde poliklinische bezoeken worden niet meer als uitgangspunt gebruikt, waardoor de voorschrijver eenvoudiger kan voorschrijven.

Elektronisch verzenden van recepten

De nieuwe release voorziet in het elektronisch verzenden van recepten naar openbare en poliklinische apotheken. Hiervoor heeft SmartMed het kwalificatieproces bij VZVZ succesvol doorlopen. Elektronisch verzenden van recepten geeft een aanzienlijke tijdsbesparing bij voorschrijvers en het ondersteunend personeel. Deze verbetering creëert voor de voorschrijver meer tijd om aan patiëntcontact te besteden, en voor de ontvangende apotheek meer tijd om de receptaanvraag te verwerken.

Digitaal opname / ontslagformulier

In deze release zijn digitale formulieren opgenomen om medicatie informatie op te slaan tijdens het opname- en ontslagproces. Bij elk bezoek kan alle informatie worden opgeslagen die relevant is tijdens opname of ontslag. Deze formulieren bevatten tevens een checklist om de zorgmedewerker te ondersteunen bij de werkzaamheden.  

Denk hierbij aan het doorgebruiken van thuismedicatie tijdens een opname of de beoordeling van inhalatie- of intraveneuze medicatie en terugdraaien van substitutie bij ontslag.

Keuze uit distributiemodellen

In de nieuwe release is het mogelijk om te kiezen uit verschillende vormen van patiënt specifieke distributie, afhankelijk van de werkwijze van de ziekenhuisapotheek.

Add On medicatie

De registratie van Add On medicatie is verbeterd en voldoet aan de gestelde eisen. Daarmee is dit proces geborgd en inzichtelijk gemaakt.

Implementatie wordt eenvoudiger

Bij een volgende implementatie met de bij SmartMed bekende EPD’s wordt een significant eenvoudiger implementatieproject verwacht met navenant minder beslag op resources en budget.

EPD integratie

Er is een integratieprocedure ontwikkeld voor zowel SAP als Nexus omgevingen. Deze is beschikbaar voor hergebruik bij toekomstige afnemers. Ook zijn de koppelingen met externe bronnen 'uit voorraad' leverbaar.

Meer nieuws

2021-05-11
FarmaSys Gebruikersdag via Teams

FarmaSys Gebruikersdag april 2021

Lees meer
2021-04-13
FarmaSys Analytics

FarmaSys Analytics nu beschikbaar!

Lees meer
2021-04-06
Pharmacy forYou

SmartMed lanceert patiënten-app Pharmacy forYou

Lees meer